Dijamantno bušenje

Brzo, kvalitetno i profesionalno

Ri Klima Opatija d.o.o. nudi dijamatno bušenje betonskih i asfaltnih površina profesionalnim alatom. Posjedujemo sav potreban vozni park i opremu kako bi stručno i brzo obavili svaki posao. Mogućnost bušenja sljedećih dimenzija:

Ø 62 mm - 14,60 kn/cm (MPC)
Ø 82 mm - 16,60 kn/cm (MPC)
Ø 102 mm - 18,75 kn/cm (MPC)
Ø 125 mm - 21,60 kn/cm (MPC)
Ø 132 mm - 22,25 kn/cm (MPC)
Ø 162 mm - 24,00 kn/cm (MPC)
Ø 200 mm - 27,20 kn/cm (MPC)
Ø 250 mm - 31,25 kn/cm (MPC)
Ø 300 mm - 37,50 kn/cm (MPC)

Napomena:

- naručitelj radova je dužan za cijelo vrijeme izvođenje radova osigurati priključak za vodu i monofaznu 220V električnu struju o svome trošku
- naručitelj je dužan ocrtati (označiti) točnu poziciju gdje se trebaju izvoditi radovi bušenja betona
- početak radova: prema dogovoru
- sat čekanja na gradilištu: 190,00 kn/djelatnik
- račun se ispostavlja na temelju naših potpisanih radnih naloga i prema stvarno izvedenim količinama po završetku radova
- Ri Klima Opatija d.o.o. zadržava pravo promjene cijene ako se na zahtjev naručitelja mijenjaju opis radova, količina, oblik, dimenzije i debljina
- ne snosimo odgovornost za promjene na statici, prerez cijevi, el.kablova, kablova telefona i sl.

Ostanite s nama